Правила користування сайтом

Увага!
Уважно прочитайте ці Правила до того моменту, як Ви почнете використовувати інформацію, що розміщена на цьому веб-сайті. Використовуючи даний сайт, Ви виражаєте свою згоду з цими умовами користування. Якщо Ви не приймаєте дані умови користування, то не використовуйте даний веб–сайт.

Умови та Правила користування веб-сайтом

Здійснюючи користування веб-сайтом Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-Комерційна фірма “Ракета”» (скорочено – ТОВ «ВКФ “Ракета”») www.pfraketa.com (www.pfraketa.com.ua) (далі - «веб-сайт»), Ви приймаєте умови і правила користування веб-сайтом, вказані нижче (далі «Умови»), та берете на себе зобов'язання їх виконувати, а також даєте свою згоду на використання нами Ваших персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

У разі Вашого небажання прийняти викладені нижче Умови, Ви не маєте права користуватися веб-сайтом. В разі порушення даних Правил, Товариство залишає за собою право застосувати всі допустимі законодавством засоби по відношенню до порушників.

ТОВ «ВКФ “Ракета”» зберігає за собою право змінювати дані Умови у будь-який час на свій розсуд без попереднього повідомлення. Факт відвідання цього веб-сайту (або) будь-якої з його сторінок вважається підтвердженням ознайомлення і згоди відвідувача з викладеними нижче основними правилами і правовою інформацією про даний веб-сайт і розміщені на ньому матеріали.

1. Авторські права та права власності.

Дизайн, графічні зображення та інформаційне наповнення веб-сайту www.pfraketa.com (www.pfraketa.com.ua) є власністю ТОВ «ВКФ “Ракета”». Права на всі торгові марки, авторські права, інші права інтелектуальної власності стосовно інформації, що міститься на веб-сайті (а також принцип організації та структура веб-сайту), програмний код веб-сайту належить ТОВ «ВКФ “Ракета”» і охороняються Законом України «Про авторське право та суміжні права». ТОВ «ВКФ “Ракета”» дозволяє скачувати інформацію з веб-сайту тільки у разі, якщо Ви будете використовувати ці скачані та/або надруковані матеріали в особистих цілях. Забороняється використання опублікованої на веб-сайті інформації в електронних та друкарських джерелах без письмової згоди ТОВ «ВКФ “Ракета”».

2. Зміст та робота веб-сайту.

Товариство здійснює усі необхідні дії, щодо забезпечення точності та актуальності інформації, що міститься на веб-сайті на момент її розміщення. ТОВ «ВКФ “Ракета”» не несе відповідальності за можливість виникнення в інформації, що міститься на сайті, помилок і не можемо гарантувати точність, повноту та актуальність усіх інформаційних даних, розміщених на веб-сайті. Не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному веб-сайті. Відомості, що розміщуються на веб-сайті, служать виключно інформаційним цілям. Перед тим, як використовувати отриману на нашому сайті інформацію, радимо перевірити найсуттєвіші для вас факти.

Ви погоджуєтеся з тим, що Товариство залишає за собою право в будь-який час вносити зміни у зміст або технічні специфікації в будь-якій частині веб-сайту, обмежувати доступ до нього, закривати його частково або повністю.

Товариство не гарантує сумісності вашого комп'ютерного обладнання з веб-сайтом. Товариство не гарантує точності, коректності і повноти роботи всіх програмних алгоритмів веб-сайту та не несемо відповідальності за помилки або упущення програмного забезпечення та алгоритмів веб-сайту.

Товариство докладає всіх зусиль для підтримки веб-сайту в робочому стані, однак не виключає можливості виникнення проблем через перешкоди і перебої, притаманні електронному зв'язку, а також через інші проблеми, які можуть виникнути в процесі пересилання інформації, ми не несемо відповідальності за належне та без збоїв функціонування веб-сайту.

3. Посилання на інші веб-сайти.

На даному веб-сайті можуть міститися посилання на інші сайти та рекламні банери, що не належать ТОВ «ВКФ “Ракета”». Перехід на будь-який інший інтернет-ресурс, пов'язаний з даним веб-сайтом, здійснюється на страх і ризик користувача.

Товариство не несе відповідальності за точність інформації, даних, поглядів, порад або заяв, зроблених на цих сайтах. Посилання на веб-сайти третіх сторін у жодному разі не означає, що ТОВ «ВКФ “Ракета”» підтримує такі сайти (чи будь-які інші матеріали, послуги та продукти, запропоновані цими сайтами). Товариство не контролює сайти або сторінки, що належать третім особам, і не несе ніякої відповідальності за будь-які збитки, що виникли у користувача в результаті відвідування таких сайтів. Користувач не маєте права залучати Товариство у суперечки, що виникають у користувача в результаті відвідування таких сайтів та у суперечки, що виникають між Користувачем та третіми особами. Дане положення стосується посилань на всі без винятку сайти, що не належать ТОВ «ВКФ “Ракета”», а також всього наповнення та змісту таких сайтів. Правила використання даного веб-сайту не поширюються на інші сайти, на які може бути здійснений перехід з даного веб-сайту.

4. Посилання на веб-сайт ТОВ «ВКФ “Ракета”».

Товариство підтримує посилання на веб-сайт ТОВ «ВКФ “Ракета”» за таких умов:

  • Інформування Товариства заздалегідь про кожне посилання у письмовій формі;
  • Посилання створюється тільки на головну сторінку веб-сайту ТОВ «ВКФ “Ракета”»;
  • При відсутності в посиланні вказівок на те, що ТОВ «ВКФ “Ракета”» спонсорує та /чи підтримує Ваш сайт;
  • За першою вимогою Товариства будь-які посилання на веб-сайт Товариства будуть негайно усунуті(прибрані).

Наявність посилання на веб-сайт ТОВ «ВКФ “Ракета”» не дає сайту, на якому вона розміщена, прав на використання інформаційних матеріалів, назв, логотипів, графічних матеріалів або торгівельних марок ТОВ «ВКФ “Ракета”» та (або) третіх осіб, за винятком випадків, обумовлених в окремих письмових угодах, підписаних тримачем відповідних прав.

5. Використання даних зворотного зв'язку.

Будь-які коментарі або матеріали, які надійшли на адресу ТОВ «ВКФ “Ракета”», включаючи дані зворотного зв'язку, всі види запитів, коментарів, пропозицій і будь-яких інших відгуків, безумовно, не вважаються конфіденційними. ТОВ «ВКФ “Ракета”» не має жодних зобов'язань будь-якого вигляду відносно такої інформації, і буде вільно використовувати, відтворювати, поширювати і публічно демонструвати такі коментарі і матеріали без яких-небудь обмежень. ТОВ «ВКФ “Ракета”» також буде вільно використовувати будь-які ідеї, концепції, ноу-хау або методи, що містилися в таких матеріалах для будь-якої мети.

6. Використання/Передача персональних даних.

Під час відвідання веб-сайту користувачі автоматично надають безумовну та безвідкличну згоду на збір, обробку та використання будь-яким чином на необмежений строк своїх персональних даних (крім тих, що становлять комерційну таємницю) з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових (в тому числі відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин щодо підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної звітності та іншої інформації з питань бухгалтерського обліку тощо.

Обсяг персональних даних, щодо яких здійснюється процес обробки, та які можуть бути включені до бази персональних даних користувачів веб-сайту, визначається, як будь-яка інформація про користувачів веб-сайту (крім тієї, що становить комерційну таємницю), що стала відома в процесі користування веб-сайту та виконання Умов та Правил користування веб-сайтом.

При використанні веб-сайту користувачі підтверджують, що вони повідомлені про включення їх персональних даних до бази персональних даних, мету збору даних та осіб, яким передаються їх персональні дані, а також про їх права передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7. Порядок змін умов та правил користування веб-сайтом.

Товариство залишає за собою право на свій розсуд вносити зміни в дані Умови та вносити зміни відносно інформації на веб-сайті. Вказані зміни вступають в силу негайно після їх публікації на веб-сайті www.pfraketa.com (www.pfraketa.com.ua) Продовжуючи користуватися веб-сайтом після внесення вищезгаданих змін, Користувач тим самим приймає змінений варіант Умов та підтверджуєте свою згоду його дотримуватися.

Товариство залишає за собою право заборони доступу на веб-сайт будь-якому користувачеві на наш розсуд, якщо Товариство вважатиме, що він порушує дійсні Умови.

Умови користування можуть змінюватися.

Періодична перевірка Умов нашого веб-сайту з метою ознайомлення зі змінами, внесеними у чинні Умови, входить до обов'язків користувача.